MÁY ĐỘT DẬP XINGFA ĐA NĂNG

MÁY ĐỘT DẬP HỆ LÙA HỆ 55
KE NHẢY XINGFA 55 CÓ 1 HẠT NHẢY; KHUNG, CÁNH HỆ VÁT CẠNH
Chức năng:
– Số 1 đột vách kính, ke (51×13)
– Số 2 đột ke nhảy khung bao cửa sổ 55 và cho các hệ vát cạnh PMA, JMA,
LIER, EROVN, …, ke (36×13).
– Số 3 đột ke nhảy cánh cho hệ vát cạnh PMA, JMA, LIER, … ke (36×13)
– Số 4 đột ke nhảy khung cửa đi Xingfa hệ 55
– Số 5 đột ke nhảy cánh cửa đi Xingfa hệ 55
– Số 6 đột ke nhảy cánh cửa sổ Xingfa hệ 55
– Số 7 đột móc cửa lùa hệ 55
– Số 8 đột ke nhảy cửa lùa hệ 55
– Số 9 đột bánh xe lùa hệ 55
– Số 10 đột thoát nước cửa sổ lùa 55