MÁY ĐỘT DẬP THỦY LỰC XINGFA ĐA NĂNG 28 DAO

MÁY ĐỘT DẬP THỦY LỰC XINGFA
KHÓA HỆ 55 CỬA ĐI, CỬA SỔ, CỬA LÙA 55; KHÓA JMA,PMA
1. Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 1330mmx950mmx1380mm
– Trọng lượng: 630kg – Công suất: 3Kw
– Số lượng dao: 28 dao
– Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
2. Chức năng:
Dao 1 Đột miệng khóa chốt sập Dao 2 Đột mở rộng miệng chốt sập
Dao 3 Đột miệng chốt sập Dao 4 Đột thoát nước khung bao cửa sổ 3318
Đột thoát nước khung bao vách kính 3209
Dao 5 Đột 2 mặt bụng khóa cửa đi mở ngoài Dao 6 Đột 2 mặt mồm khóa cửa đi mở ngoài
Dao 7 Đột 2 mặt bụng khóa cửa đi mở trong Dao 8 Đột 2 mặt mồm khóa cửa đi mở trong
Dao 9 Đột tay nắm cửa sổ Dao 10 Đột thanh chuyển động cửa sổ
Dao 11 Đột lỗ bắt vít chân cánh trái Dao 12 Đột lỗ bắt vít chân cánh phải
Dao 13 Đột lỗ chân cánh cửa đi Dao 14 Đột 2 mặt bụng khóa cửa đi JMA, PMA
Dao 15 Đột 2 mặt mồm khóa cửa đi JMA, PMA Dao 16 Đột tay nắm cửa sổ JMA
Dao 17 Đột tay nắm cửa sổ PMA Dao 18 Đột thanh chuyển động cửa sổ JMA, PMA
Dao 19 Đột móc cửa lùa hệ 55 Dao 20 Đột ke nhảy cửa lùa hệ 55
Dao 21 Đột bánh xe lùa hệ 55 Dao 22 Đột thoát nước cửa sổ lùa 55
Dao 23 Đột ke nhảy khung cửa đi Xingfa hệ 55 Dao 24 Đột ke nhảy cánh cửa đi Xingfa hệ 55
Dao 25 Đột ke nhảy cánh cửa sổ Xingfa hệ 55 Dao 26 Đột ke nhảy vách kính, ke (51×13)
Dao 27 Đột ke nhảy cánh cho nhôm vát cạnh
PMA, JMA, LIER, EROVN, …, ke
(36×13).
Dao 28 Đột ke nhảy khung bao hệ 55 cho nhôm
vát cạnh PMA, JMA, LIER, EROVN, …,
ke (36×13).
Đột ke nhảy khung cửa sổ Xingfa hệ 55