Category Archives: Tin tức

Quy trình sản xuất cửa nhôm

Quy trình sản xuất cửa nhôm Quy trình sản xuất cửa nhôm I. MỤC ĐÍCH:  – Quy định này nhằm thống nhất phương pháp sản xuất cửa nhôm định hình  – Quy trình nhằm đảm bảo tính chính xác và tiêu chuẩn sản xuất cửa.  – Xác định được trách nhiệm và quyền hạn của […]

Xu hướng sử dụng cửa nhôm cao cấp trong các hộ gia đình

Xu hướng sử dụng cửa nhôm cao cấp trong các hộ gia đình Xu hướng sử dụng cửa nhôm cao cấp trong các hộ gia đình Cùng với sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, vật liệu nhôm cao cấp vốn chỉ mới được dùng ở những công trình hiện đại […]